Het bestuur van de Stichting Gouden Strop 2023/2024 bestaat uit:

 

René Appel - voorzitter

Daan Fousert - penningmeester@goudenstrop.nl

Nicolet Steemers - secretaris@goudenstrop.nl

Grietje Braaksma

Jurgen Joosten

 

Via onderstaand formulier kunt u contact opnemen of mail rechtstreeks naar info@goudenstrop.nl

 

De jury van de NBD Biblion Gouden Strop staat los van het bestuur. Deelnemende uitgevers kunnen zich wenden tot Remco Volkers - remco@hetkantoortje.nl